OBSŁUGA TACHOGRAFU CYFROWEGO

Zakres szkolenia obejmuje:
 

 • Uregulowania prawne dotyczące systemu tachografów cyfrowych
 • Rodzaje kart, funkcje kart: kierowcy, przedsiębiorstwa, warsztatowej i kontrolnej
 • Obowiązki kierowcy i przedsiębiorcy
 • Kary i sankcje wynikające z nieprawidłowego stosowania tachografów cyfrowych
 • Budowa tachografu cyfrowego
 • Czas UTC  i czas lokalny w tachografie cyfrowym
 • Znaczenie piktogramów
 • Analiza wydruków z tachografów cyfrowych
 • Obsługa tachografu cyfrowego - logowanie, wpisy manualne, bieżąca obsługa, stany szczególne
 • Pobieranie danych z tachografu cyfrowego
   
 • Szkolenia prowadzimy z wykorzystaniem profesjonalnej prezentacji multimedialnej
 • Posiadamy własny symulator tachografu cyfrowego
 • Przeprowadzamy zajęcia praktyczne
 • Możliwość przeprowadzenia zajęć u zleceniodawcy

Czas trwania szkolenia obejmuje 6 godzin
Cena szkolenia wynosi 100 zł za osobę