ZAPRASZAMY NA KURSY PRAWA JAZDY

 

Kategorii AM
uprawnia do kierowania motorowerem oraz czterokołowcem lekkim.
Minimalny wymagany wiek - 14 lat
Zakres szkolenia obejmuje:
10 godzin zajęć teoretycznych
10 godzin zajęć praktycznych

Materiały szkoleniowe gratis!!!

Kategorii A1
uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej
125 cm3 mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg, motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,  pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
Minimalny wymagany wiek - 16 lat
Zakres szkolenia obejmuje:
30 godzin zajęć teoretycznych
20 godzin zajęć praktycznych

Materiały szkoleniowe gratis!!!


Kategorii A2
uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności nie większeć niż 600 cm3, mocy nieprzekraczającej 35kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg, motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM. 
Minimalny wymagany wiek - 18 lat
Zakres szkolenia obejmuje:
30 godzin zajęć teoretycznych
20 godzin zajęć praktycznych

Materiały szkoleniowe gratis!!!


Kategorii A
uprawnia do kierowania motocyklem (pojazdem samochodowym jednośladowym lub z bocznym wózkiem - wielośladowym).
Minimalny wymagany wiek:
20 lat - pod warunkiem posiadania co najmniej 2 lata prawa jazdy kategorii A2
24 lata - w pozostałych przypadkach
Zakres szkolenia obejmuje:
30 godzin zajęć teoretycznych
20 godzin zajęć praktycznych

Materiały szkoleniowe gratis!!!


Kategorii B
uprawnia do kierowania:
- pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla 
- pojazdem, o którym mowa w punkcie wyżej, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołów tych pojazdów nie przekracza 3,5 t 
- ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym
minimalny wymagany wiek - 18 lat.
Zakres szkolenia obejmuje:
30 godzin zajęć teoretycznych
30 godzin zajęć praktycznych

Materiały szkoleniowe gratis!!!


Kategorii C
uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
Minimalny wymagany wiek
18 lat - w przypadku ukończenia Kwalifikacji Wstępnej
21 lat - w pozostałych przypadkach
Zakres szkolenia obejmuje:
20 godzin zajęć teoretycznych
30 godzin zajęć praktycznych

Materiały szkoleniowe gratis!!!


Kategorii C+E
uprawnia do kierowania pojazdem określonym odpowiednio w kategorii C , łącznie z przyczepą.
Minimalny wymagany wiek:
18 lat - w przypadku ukończenia Kwalifikacji Wstępnej
21 lat - w pozostałych przypadkach
Zakres szkolenia obejmuje:
20 godzin zajęć teoretycznych
25 godzin zajęć praktycznych

Materiały szkoleniowe gratis!!!


Kategorii D
uprawnia do kierowania autobusem oraz ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Minimalny wymagany wiek:
21 lat - w przypadku ukończenia Kwalifikacji Wstępnej
24 lata - w pozostałych przypadkach
Zakres szkolenia obejmuje:
20 godzin zajęć teoretycznych
40 godzin zajęć praktycznych - dla osób posiadających kategorię C
60 godzin zajęć praktycznych - dla osób posiadających kategorię B
Cena:


Materiały szkoleniowe gratis!!!


Kategorii T
uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym.
Minimalny wymagany wiek - 16 lat
Zakres szkolenia obejmuje:
30 godzin zajęć teoretycznych
20 godzin zajęć praktycznych

Materiały szkoleniowe gratis!!!


Doszkolenia
- doszkolenia teoretyczne
- doszkolenia praktyczne
- doskonalenie techniki jazdy