SZKOLENIE OKRESOWE


Dla kogo szkolenie okresowe

Okres przejściowy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 roku (Dz.U. nr 122 poz. 1269 z dnia 31 maja 2004 r.), wszyscy kierowcy, którzy zrobili prawo jazdy kat. D, D + E, D1 i D1 + E wydane przed 10.09.2008 r. oraz prawo jazdy kat. C, C + E, C1 i C1 + E wydane przed 10.09.2009 r., mogą zdobyć uprawnienia na przewóz rzeczy lub osób na starych zasadach tylko przez rok od powyższych dat. Warto wspomnieć, iż osoby, które mają uprawnienia, ale nie wykonują zawodu kierowcy, nie tracą ich wraz z wejściem w życie nowych przepisów. Jeżeli będą chcieli podjąć pracę po 10 września 2010 r., zobowiązani będą do uzyskania wpisu do prawa jazdy (rubryka 11) na podstawie badań i szkolenia okresowego, którego termin zależny jest od daty uzyskania prawa jazdy właściwej kategorii. Poniżej prezentujemy tabele z informacją dla poszczególnych kategorii prawa jazdy:

KATEGORIE

DATA UZYSKANIA 
UPRAWNIEŃ

DATA UZYSKANIA WPISU 
DO PRAWA JAZDY

C1, C, C1 + E, C + E do 31.12.1980 do 10.09.2010
  od 01.01.1981 do 31.12.1995 do 10.09.2011
  od 01.01.1996 do 31.12.2000 do 10.09.2012
  od 01.01.2001 do 31.12.2005 do 10.09.2013
  od 01.01.2006 do 10.09.2009 do 10.09.2014
D1, D, D1 + E, D + E do 31.12.1980 do 10.09.2009
  od 01.01.1981 do 31.12.1990 do 10.09.2010
  od 01.01.1991 do 31.12.2000 do 10.09.2011
  od 01.01.2001 do 31.12.2005 do 10.09.2012
  od 01.01.2006 do 31.09.2008 do 10.09.2013

 

Pamiętać należy, aby do szkolenia okresowego przystąpić co najmniej dwa miesiące przed datą wskazana w tabelce. Czas ten pozwoli spokojnie uczestniczyć w szkoleniu, udać się do fotografa czy złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy. Oczekiwanie na nowe prawo jazdy, to okres około czterech tygodni.

Jak wygląda szkolenie

Szkolenie okresowe prowadzone jest w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć. Obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C, C + E, C1 i C1 + E lub D, D + E, D1 i D1 + E zgodnie z programem szkolenia. Szkolenie prowadzone w formie kursu okresowego obejmuje: 21 godzin zajęć – w ramach modułów obowiązkowych szkolenia okresowego, 14 godzin zajęć – w ramach modułów szkolenia okresowego wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy. Szkolenie musi być zrealizowane w ciągu 5 lat, jednorazowo nie mniej niż dla jednego modułu szkolenia okresowego.

Zakres tematyczny i czas trwania modułów:

1. Moduł obowiązkowy „Przypomnienie wiadomości” w zakresie tematyki objętej kwalifikacją wstępną – czas trwania 21 godz., a w tym: szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa (7 godzin), stosowanie przepisów (7 godzin), bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska (7 godzin).

2. Moduł numer 2 „Bezpieczeństwo ruchu drogowego” – czas trwania 7 godz.

3. Moduł numer 3 „Czynnik ludzki w przewozie drogowym” – czas trwania 7 godz.
 

Czas trwania szkolenia obejmuje 35 godzin
Cena szkolenia wynosi 400 zł za osobę