CZAS PRACY KIEROWCY

Prowadzimy szkolenia z zakresu czasu pracy kierowcy dla:
- kierowców
- przedsiębiorców
- pracowników firm zatrudniających kierowców

Zakres szkolenia obejmuje:
- omówienie podstawy prawnej regulującej zagadnienia czasu pracy kierowcy
- maksymalne normy prowadzenia pojazdu
- minimalne okresu odpoczynków dziennych i tygodniowych
- omówienie najczęściej popełnianych błędów
- odstępstwa od norm


Czas trwania szkolenia obejmuje 6 godzin
Cena szkolenia wynosi 100 zł za osobę