CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH
SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU

SZKOLENIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA

- Prawo cywilne 

- Prawo handlowe 

- Prawo socjalne
 

- Prawo podatkowe 

- Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 

- Dostęp do rynku 

- Normy techniczne i techniczne aspekty działalności 

- Bezpieczeństwo drogowe 

Czas trwania szkolenia obejmuje 30 godzin
Cena szkolenia wynosi 1000 zł za osobę