Szkolenie kierowców wykonujących przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych - ADRKierowcy wykonujący przewozy drogowe towarów niebezpiecznych ADR oraz osoby chcące uzyskać takie uprawnienia muszą posiadać prawo jazdy kat. C lub C+E

Kurs pozwala na zdobycie wiedzy na temat przewozu materiałów niebezpiecznych oraz uzyskanie zaświadczenia z przeszkolenia kierowców przewożących towary niebezpieczne, które obowiązuje na terenie całej Europy.
 
Wydane zaświadczenie jest dokumentem imiennym wydawanym Marszałek Województwa Mazowieckiego, ważnym na okres 5 lat.
 
Przed upływem tego terminu należy odbyć kurs dokształcający, aby przedłużyć ważność uprawnień.

Warunki przyjęcia na szkolenie:
 • 21 lat
 • ukończona szkoła podstawowa/gimnazjum 

 Program szkolenia: 

 • Ogólne wymagania dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych;
 • Rodzaje zagrożeń;
 • Zagadnienia ochrony środowiska przy przewozie odpadów będących towarami niebezpiecznymi;
 • Sposoby przeciwdziałania różnym zagrożeniom;
 • Czynności, które powinien podjąć kierowca po powstaniu wypadku, a w szczególności pomoc przedlekarska, zabezpieczenie miejsca wypadku użycie ochron osobistych i sprzętu będącego na wyposażeniu pojazdu;
 • Zasady używania nalepek ostrzegawczych oraz oznakowanie sztuk przesyłek, kontenerów pojazdów;
 • Zasady postępowania kierowcy w czasie przewozu;
 • Przeznaczenie i działanie elementów dodatkowego wyposażenia technicznego pojazdów;
 • Zasady ładowania razem do jednego pojazdu lub kontenera;
 • Środki ostrożności podczas czynności załadunkowych i rozładunkowych;
 • Manipulowanie, rozmieszczenie i mocowanie sztuk przesyłek na pojeździe;
 • Dokumenty wymagane przy przewozie;
 • Zasady odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane w związku z przewozem towarów niebezpiecznych;
 • Informacje na temat transportu kombinowanego towarów niebezpiecznych.
Czas trwania szkolenia obejmuje 24 godziny lekcyjne

Koszt szkolenia:
400 zł - szkolenie podstawowe ADR
200 zł - szkolenie specjalistyczne ADR - przewóz materiałów niebezpiecznych w cysternach